Opis projektu

Każdy z prezentowanych w sklepie projektów zawiera następujące elementy / pliki:

  • projekt ogólny (kolor) z podaniem formatu A4 lub A3 (potrzebny do ewentualnego wydruku w skali)
  • projekt rzut z góry (kolor) z podziałką co metr
  • projekt rzut z góry (kolor) z siatką co metr
  • zestaw roślin na rabatę (kolaże zdjęć)
  • jedna, dwie lub trzy artystyczne wizualizacje w akwareli wybranych fragmentów rabaty (w zależności od wielkości rabaty)
  • spis roślin z podaniem ich ilości oraz grupy (drzewa, krzewy, byliny itd) EXCEL dla szkółkarza, który ma przygotować ofertę cen)
  • spis roślin z podaniem w jakie pH podłoża sadzić (namalowane kolorowo)
  • instrukcja sadzenia roślin
  • kalendarz pielęgnacji ogrodu na cały rok